Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | FAQ / OGL | print

Från faq.rollspelshornan.se

FAQ: OGL

Vanliga frågor och svarOpen Source → Open Game License

av Peter Brink

Ställ en fråga

OBS! Denna serie frågor och svar är under omarbetning. Kontentan av svaren förblir dock densamma, OGL bör undvikas av den som inte har synnerliga kommersiella skäl att vilja använda avtalet.


Frågor:

 1. Vad handlar denna FAQ om?
 2. Vad är OGL?
 3. Vad är bakgrunden till OGL?
 4. Hur fungerar OGL?
 5. Vad är ett avtal?
 6. Så vad är ett standardavtal för något?
 7. Var kan man hitta mer information om OGL?
 8. Kan du förklara närmare hur det här med Product Identity fungerar?
 9. Är OGL farlig?
 10. Är OGL bättre en vanlig upphovsrätt?
 11. Var kan man hitta SRD:n någonstans?
 12. Kan OGL “smitta” andra verk?
 13. Kan man äga spelregler eller spelsystem?
 14. Vilka källor har du använt dig av?

Alla frågor sammanställda i ett enda dokument (lämpligt för utskrift).


[ Vanliga frågor & svar ]

Denna sida har visats 9 gånger.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/FAQ/OGL

Sidan senast ändrad den 2005-10-22 kl. 16:21